Wewe wahagurukije indoto zanje.
Zariko zirasamba kubera amahiri zakubiswe,
N’abo natabaje ngo bamfashe ndazishikane ahatuje.

Wewe washarije ivyiyumviro vyanje
Igihe ubwenge bwari bwayovye.
Ndagushimira kuba warabaye icirori nirabamwo
Nkabona ico nzoba kuko wantaze imbere.

Wewe wantoje ayo ncira mu kumpishurira ko
Ayo nashaka kumira wayagerageje ntiyaguhitana.

Urakagira ibitugu bikomeye kugira naho bizokugora
Uze ubashe kuguma ubera akarorero keza abandi.

Iyakuremye irakubona.
Iyo nsenga iranyumva
Izontabaza igitoke ndakuganire urwarwa
Turunywe, dusoserwe, ndagushimire.
Ndagukeze kuko wambereye akarorero keza.

RM

(Isanamu ya Rosalie Colfs)

RM aba akongera agakora ibujumbura. Murashobora kumukurikira ku rubuga rwiwe: somandika.canalblog.com

 Murashobora gukurikira This Burundian Life kuri Twitter na Facebook